Howdy!
Pivot is a Medium Rare template exclusive to Webflow. Browse more templates here.

Få en romsligere økonomi 

Med Bustad kan du selge opp til 20% av boligen din, for å senke gjeld og boligkostnader. Du kan kjøpe tilbake når det passer deg.
Husk!

Du er sjefen

Du har full kontroll. Det blir stadig mer vanlig å deleie boliger. Det unike med Bustad er at du betaler ingen leie, og du kan kjøpe tilbake akkurat når du vil.

1

Du beholder bo- og panterettigheter

2

Du betaler ingen leie

3

Du kan til enhver tid kjøpe tilbake andel fra Bustad

Search Pivot

Ofte stilte spørsmål

Hvordan bestemmes verdien av boligen?
Bustad benytter samme verktøy som eiendomsmeglere for å estimere verdien. Dersom det er vanskelig å estimere riktig pris, kan Bustad spørre deg om å fremskaffe en e-takst og eventuelt tilstandsrapport.
Må jeg betale leie?
Nei, du betaler ikke leie til Bustad, men du er ansvarlig for alle løpende kostnader og vedlikehold av boligen.
Hvordan blir dette for banken?
Banken har fortsatt 100% panterett i huset og får en sikrere boliglånskunde. Du har lavere gjeldsgrad på boligen og bedre økonomi som følge av lavere lånekostnader.
Betaler Bustad kun ned gjeld?
Ja, Bustad betaler kun med på gjeld du har i banken. Det kan være sikret gjeld som boliglån og billån, eller usikrede lån forbrukslån og kredittkort.
Hva koster det å kjøpe tilbake andelen fra Bustad?
Prisen for tilbakekjøp er det som Bustad kjøpe andelen for, justert for eventuell oppgang i eiendomsmarkedet. Bustad benytter en anerkjent prisindeks for å estimere prisoppgang på eiendommer i din region.
Hvilke kostnader medfører det å benytte Bustad?
Bustad kalkulerer inn en rabatt på boligverdien din. Dette skal dekke dokumentavgift, øvrige kostnader, samt en buffer for Bustad Coin. Dette regnes inn i boligprisen, dvs. Du betaler ingenting kontant. Alle kostnader kommer tydelig frem i tilbudet.
Hva hvis jeg pusser opp?
Du står fritt til å pusse opp/oppgradere boligen for egen regning. Tilbakekjøpsprisen fra Bustad blir ikke påvirket av dette.
Dekker Bustad løpende kostander på boligen?
Nei, du er ansvarlig for løpende kostander, vedlikehold og forsikring.
Kan jeg selge boligen min?
Ja, du kan når som helst selge boligen din. Du har to alternativer:

1) Du kan først kjøpe tilbake andelen fra Bustad, deretter selge 100 % av boligen selv.

2) Du kan selge din andel i det åpne markedet, og den nye eieren må tre inn i avtalen med Bustad.